Nefes, Yoga ve Mindfulness!

Nefes ve Yoga çalışmalarının özünü gelişme kavramı oluşturur. Bir uzman eğitmenimiz tarafından hazırlanan yoga programı ile gevşeme, stresin azaltılması, sinir sisteminin sakinleştirilmesi, nefesin dengelenmesi, iç organların arındırılması, huzur, mutluluk ve aklın derin dinlenmesi hali yaratılır.

Bu derin dinlenme hali sayesinde kişi duygu ve düşüncelerinde netlik, birlik, huzur ve neşe duygusunda artış hisseder. Böyle bir kişi çevresi ve kendisi ile de daha ılımlı bir ilişki içerisinde olacaktır. Böyle bir kişi ile iletişimde olmak ise mutluluk vericidir.

Yapılan son bilimsel çalışmalar göstermiştir ki insanlar uyumsuz, mutsuz değil sadece streslidir. Stresi azalan kişi yalnızca kendine değil etrafına da neşe ve sevinç yayacaktır. Böylece daha verimli ve mutlu bir toplum oluşacaktır.

Yoga

Yoga, “birlik” anlamına gelen, Hindistan kökenli bir felsefe sistemidir.
Bu felsefe sistemine, yani yoga sistemine göre, insanoğlunun varoluşu gözüyle gördüğü bedensel, akılsal, duygusal ve zihinsel varoluşundan daha fazlası olan varoluşun kendisidir. Yoga sistemi bu varoluş kavramının bir tanrı olduğunu iddia etmemektedir. Bu varoluşa kişi kendi inanç sistemine göre, tanrı, varoluş, kozmik/üstün akıl/bilinç diyebilir.
Yoga sistemi, her insanın gerçek doğasının bu üstün varoluş düzeyi olduğunu varsayar ve yogaya göre herkes bu üstün varoluş düzeyine erişebilir.

Yoga Sistemi Tarihi

Tarihçilere göre 5000 yıllık bir geçmişi olan yoga sisteminin temel ilke ve uygulamaları, bazı bilge kişiler tarafından yoga yapan ustalar izlenerek bir araya getirilmiş ve sistematize edilmiştir. Önceleri ustadan öğrenciye sözlü olarak ve yalnızca bazı kişilerle paylaşılan yoga bilgisi, bu bilgeler sayesinde yazılı olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Artık herkes bu bilgilere erişebilmektedir.

Ünlü ruh bilimcilerine göre evrimin, dolayısıyla insanın, temel eğilimi gelişmek (tekâmül etmek) üzerinedir. Temel ihtiyaçlarını karşılayan insan manevi (spritüel/metafizik) ihtiyaçlarını da tamamlamaya, geliştirmeye çalışır. Kendisine akıl gibi bilinçli düşünme ayrıcalığı verilmiş insanoğlu bu gelişim sürecini hızlandırmayı arzu eder. Yoga sistemi çok yönlü bir gelişimi sağladığı ve insanoğlunun kusur ve sınırlamalarını ortadan kaldırmaya yardım ettiği için aynı zamanda sistemli bir kişilik gelişim metodu olarak da tarif edilir. Bu nedenle yoga tüm dünyada gün geçtikçe daha popüler hale gelmektedir.

Yoga, huzursuz ve stresli bir akıl için gevşeme, hasta bir kişi için sağlık, sıradan bir kişi için güzel ve zinde görünme metodu, elit sporcular için performans arttırıcı ve koruyucu, sanatçı ve bilim adamları için yaratıcılığı arttırıcı, bazıları için ise bilincin daha üst katmanlarını açığa çıkarmaya yarayan bir mükemmelleşme metodudur.

Yoga bu yönüyle kişiyi ve toplumu birleştirmeye yarayan bir birleştirme metodudur ve günümüzde yalnızca dünyada değil ülkemizde de birçok özel ve devlet kurumu tarafından eğitim müfredatına da dâhil edilmiştir. Ülkemizde hali hazırda kreş seviyesinde yoga dersleri verilmektedir.

Nefes

Nefes ise temel yaşam kaynağımızdır. Dengeli bir nefes alış verişi kişinin yaşam kalitesini yükseltir. Sağlık, huzur ve mutluluk duygularını arttırır. Fiziksel, ruhsal, duygusal ve zihinsel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. Dengesini yitirmiş bir nefes alış veriş ise yaşam kalitesini düşürerek strese neden olur. Sağlık, huzur ve mutluluk duygularını azaltır. Fiziksel ve zihinsel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engeller.

Doğru ve düzenli olarak yapılan nefes teknikleri çok çeşitli iyileştirici etkilere sahiptir. Yorgunluk atılır, bedendeki enerji akımları güçlenir, yaşam enerjisi dengelenir, organlar yenilenir, duygular yatışır ve zihin dinginliğe kavuşur.

Hızlı ve yüzeysel nefes, endişe ve korkuları tetiklemektedir. Solunum teknikleri sayesinde nefes derinleşmekte ve yavaşlamakta, sinir sistemi gevşemekte ve duygular yatışmaktadır. Kalp atışları düzene girmekte ve kardiyovasküler sistemin çalışma ritmi sağlıklı bir ritme göre ayarlanmaktadır.

Nefes doğasının farkına vararak ve nefes alış verişlerini ayarlayarak tüm organizma kontrol edilmektedir. Enerji ile bilinç arasındaki bağlantı aslında solunum vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Solunum beden ile zihin arasında bir köprüdür.

Nefes ve Yoga Kurumsal Workshop çalışmalarımızda koçumuz liderliğinde doğru nefes alma tekniklerini öğretmeyi, temel yoga pozisyonları ile zindelik kazanarak motivasyonunuzu yükseltmeyi, hem birey hem de grup olarak doğru enerji ile takım ruhunu yakalamayı hedefliyoruz.

Grup büyüklüğünüze bağlı olarak uygulayabileceğimiz Nefes, Yoga workshopları için ekibimize ulaşınız.

Doğada yapılan Nefes ve Yoga çalışmalarında kazanımların arttığı bilinen bir gerçek. Nefes, Yoga workshopları için tesisimiz PARKUR‘u kullanabilirsiniz.

Nefes Yoga workshop