Her takım üyesinin, takımın amacına ulaşması için gösterdiği çabaların toplamına takım çalışması denir. Başka bir deyişle, takım çalışması herhangi bir takımın bel kemiğidir.

Bir takımdaki her üye, önceden tanımlanmış ortak bir hedefe ulaşmak için mümkün olan en iyi şekilde performans göstermeli ve katkıda bulunmalıdır. Bireysel performanslar bir takımın başarısı üzerinde etkili olmayabilir, en önemli olan ekip çalışanlarının kolektif performansıdır.

Bir takımda; herkes maksimum verim için eşit çalışmak zorundadır.

Takım çalışması, aslında her takım üyesinin kendi belirlenen hedeflerine ulaşma yolundaki ortak çabasıdır. Hiçbir üye arkasına yaslanıp diğer üyenin kendi adına performans göstermesini bekleyemez. Ekip üyelerinin çatışmaları önlemek için ekiplerine ve organizasyonlarına karşı kararlı olmaları gerekir. Üretken hiçbir şey gereksiz çatışmalardan çıkmaz ve sonuç olarak ekip üyelerinin yoğunluğunu ve odağını yönlendirir. Her üye uyum ve esnek bir tutum benimsemelidir. Ekip üyelerini geniş bir ailenin bir parçası olarak düşünmeliyiz. En iyi sonuca ulaşabilmek için ekip üyelerinin birbirlerine bağımlı olmaları gerekir.

Neden takım çalışması?

Tek bir beyin bazen kritik kararları tek başına alamaz. Bireyin etkili bir çözüm bulmak için başkalarının desteğine ve rehberliğine ihtiyacı vardır. Bireyler bir görevi yerine getirmek için, ortak bir platformda bir araya geldiklerinde bir ekip oluşturulur. İdeal olarak, ekip üyelerinin ortak bir altyapıya sahip olmaları ve maksimum uyumluluğu sağlamak için ortak bir hedefleri olmalıdır. Ekip üyeleri birbirlerini tamamlamalı ve ellerinden gelenin en iyisini sunmak için tek bir birim olarak yakın koordinasyon içinde çalışmalıdır.

Takım Çalışmasında Ben Yok” dedikleri gibi, her bireyin önce ekibini düşünmesi ve kişisel çıkarlarının arka planda olması gerekir.

Herhangi bir takımın başarısı, takım üyeleri arasındaki ilişki ve onların toplu çabalarıyla doğru orantılıdır.

Daha iyi bir takım çalışması için ipuçları

Daha iyi bir ekip çalışması için bazı adımları gözden geçirelim.

Önce ekibinizi düşünün – Her birey önce ekibini düşünmeli ve kişisel çıkarlarını geri plana itmelidir. Kişisel sorunlarınızı profesyonel yaşamınızla karıştırmayın. Onları ayrı tutun.

Ekip üyelerinizi asla hafife almayın. Üyelerin hiçbirini ihmal etmeyin, bunun yerine birlikte çalışın ve onları da dinleyin. Asla fikirlerinizi herhangi bir üyeye dayatmaya çalışmayın. Herhangi bir ekip üyesini demotive etmekten kaçının.

Tartışma

Yeni bir fikir uygulamadan önce, her bir üye ile açık bir platformda tartışılmalıdır. Ekip üyeleriniz ile asla birebirı tartışmayın, çünkü bu kişi kendisi dışlanmış hissedebilir, ve takıma katılmak, katkıda bulunmak istemez.

Eleştiriden kaçının

Eleştiriden ve ekip üyelerinizle dalga geçmekten uzak durun. Birbirinize yardım edin ve iyi bir takım oyuncusu olun. Buzları kıran ve her zaman arkadaşça bir ortam yaratan ilk kişi olun. Takım üyelerinizin herhangi biriyle aynı fikirde değilseniz, hatasını anlamasını sağlayın ama nazik bir tonda olun ve ona rehberlik edin. Takım içinde olumsuzluklardan kaçının.

Şeffaflık sağlanmalı ve ekip üyeleri arasında sağlıklı etkileşim teşvik edilmelidir.

İletişim etkili, kristal netliğinde ve kesin olmalıdır. Böylece her ekip üyesi ortak bir resim elde eder. Etkili iletişim aynı zamanda yanlış anlamaları ve karışıklıkları da ortadan kaldırır. Karışıklıklar çatışmalara yol açar ve bireyler çalışmak yerine zaman ve enerjilerini çatışmalarda harcarlar.

Takım lideri, ekip üyelerini en iyi performansı gösterme konusunda teşvik etme sorumluluğunu almalı ve çatışmalara anında müdahale etmelidir.

Liderin kişiliği, her takım üyesinin onu takip edip, her ihtiyaç duyduğunda tavsiyesini alacağı karakterde olmalıdır. Hiçbir üyeye taraf olmamalı ve her birini eşit olarak desteklemelidir. Ekip üyelerinden en iyi şekilde yararlanmak takım liderinin görevidir.

Daha iyi takım çalışması için takım üyelerinizi iyi anlamaya çalışın.

Her zaman iş konuşmayın, takım üyelerinizle öğle yemeği için dışarı çıkarsanız veya birlikte bir film yakalarsanız sorun olmaz. Ekip üyeleri arasındaki ilişkileri geliştirir ve bağları güçlendirir. Ekip üyeleri maksimum çıktı için birbirlerine güvenmelidir.

Ekibinizdeki çatışmalardan kaçının.

Küçük konular üzerinde savaşmayın ve başkalarında hata bulmaya çalışmayın. Uyum arayışı içinde olunmalı ve tüm ekip üyelerine en uygun alternatif bulunmaya çalışmalıdır.

Ödüller ve takdir

Ekip üyeleri arasında sağlıklı rekabet teşvik edilmelidir. Her takım üyesinin performansı zamanında değerlendirilmeli ve diğer üyelerin de performans göstermesi için en iyi performans gösteren kişi uygun şekilde ödüllendirilmelidir. “En İyi Takım Oyuncusu” veya “En İyi Oyuncu” gibi tanınmalar ekip üyelerini motive etmede çok yol kat ediyor. En iyi performansı gösteren veya benzersiz bir şey yapan üyeyi takdir edin.

Takım Çalışmasının Önemi

Takımlar, ortak bir tadı, tercihi, beğenisi ve tutumu olan bireyler bir araya gelerek ortak bir amaç için birlikte çalıştıklarında oluşur. Ekipler organizasyonlarımızda ve kişisel yaşamlarımızda çok önemli bir rol oynamaktadır.

Bir araya gelmek bir başlangıç. Birlikte kalmak ilerlemedir. Birlikte çalışmak ise başarı” -Henry Ford ”

Henry Ford’un yukarıdaki atasözü, takım çalışması önemini çok iyi vurgulayabilir.

Her çalışan, birlikte çalışmak ve organizasyona verimli bir şekilde katkıda bulunmak için ekip arkadaşlarına bağımlıdır. Hiçbir çalışan tek başına çalışamaz; görevleri verimli bir şekilde yerine getirmek için meslektaşlarının yardımını almak zorundadır. Her bireyin mümkün olan en iyi şekilde katkıda bulunabileceğinden, çalışanlar bireysel olarak değil bir ekip olarak çalıştıklarında sonucun çok daha iyi olduğu gözlenmiştir. Organizasyonlarda, benzer ilgi ve uzmanlıklara sahip bireyler ortak bir platformda bir araya gelir ve bir ekip oluştururlar.

Bir satış ekibi, markalarını tanıtmak için markalaşma ve pazarlama faaliyetlerine yönelmiş çalışanlara sahiptir. İnsan kaynakları uzmanlığı olan bir birey ise böyle bir ekipte yer almaz. Araştırmalar, açık bir şekilde tanımlanmış ekipleri olan kuruluşların, tek kişilik bir gösterilere kıyasla daha başarılı olduklarını desteklemektedir.

Daha iyi verim ve çalışanlar arasında daha iyi bir bağ oluşturmak için şirketlerde ekip çalışması şarttır.

Hiçbir şirket hayır kurumu gibi çalışmaz.

Hedefler karşılanmalı ve gelirler yaratılmalıdır. Görevler uzun süre bekletilmemeli ve istenen zaman dilimi içinde tamamlanmalıdır. Tek bir beyin her zaman çözüm getiremez veya tek başına karar alamaz. Fikirlerini tartışabileceği birine ihtiyacı var. Bir ekipte, her ekip üyesinin eşit bir katkısı vardır ve her ekip üyesi soruna en uygun çözümü sunar. Tüm alternatifler mümkün olan en iyi çözümle ortaya çıkarılabilir. Düşünceler ekip üyeleri arasında tartışılabilir ve artıları ve eksileri değerlendirilebilir.

Görevler, bir birey yerine bir ekip tarafından yapıldığında daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

Bir kişi, her şeyden tek başına sorumluysa, gerçekleştirmek çok daha fazla zaman alacaktır. Çalışanlar, birlikte çalıştıklarında birbirlerine yardım etmeye başlarlar ve sorumluluklar paylaşılır. Böylece iş yükünü ve çalışma baskısını azaltır. Her takım üyesine, uzmanlığına, ilgi düzeyine göre bir sorumluluk verilir ve bu nedenle çıktı çok daha verimli ve daha hızlıdır.

Bir takımda “iş” asla acı çekmez veya geri planda kalmaz.

“Ali” önemli bir müşteriyle ilgileniyordu ve onlarla koordineli olan tek kişiydi. Ali uzun bir izin aldı ve yokluğunda müşteriyle başa çıkabilecek kimse yoktu. Uzun bir tatilden sonra geri döndüğünde, organizasyon zaten müşteriyi kaybetmişti. Ali, bir ekipte çalışsaydı, diğerleri Ali orada olmadığında sorumluluğu üstlenebilirdi. Bir ekipte, diğer ekip üyeleri herhangi bir üye olmadan işi yapabilir ve yönetebilir. Bu nedenle çalışma çok etkilenmez.

Ekip üyeleri arasında her zaman sağlıklı bir rekabet vardır.

Rekabet her zaman hem çalışan hem de organizasyon için iyidir, çünkü her birey diğer ekip üyelerinden daha iyi performans göstermeye ve hem ekibine hem de organizasyona katkıda bulunmaya motive olur.

Takım çalışması, çalışanlar arasındaki ilişkileri geliştirmek için de önemlidir. Bireyler birbirleriyle yakın koordinasyon içinde çalışırlar ve böylece birbirlerini daha iyi tanırlar. Ekip çalışması, çalışanlar arasında gereksiz çatışma olasılığını da azaltır. Her birey, diğer ekip üyesini desteklemek için elinden gelenin en iyisini yapar. Takım çalışması sonucunda bağlılık seviyesi artar.

Ekip üyeleri birbirlerinden de kazanabilirler.

Her birey farklıdır ve bazı kaliteli öz nitelikleri vardır. Bireyler her zaman diğer takım arkadaşlarından uzun vadede kendisine fayda sağlayacak şeyle öğrenebilirler. Herkes takdir ve övgüye açtır. Kişi bir ekipte çok çalışmak ve diğer üyelerin beklentilerini karşılamak için motive olur. Her üye diğerini eleştirir ve diğer kişi yanlış olduğunda onu düzeltebilir. Kişi her zaman kriz anında sırtını dayıyacağı birine sahiptir.

Takım ve takım çalışması, işyerinde çalışanlar arasındaki bağı güçlendirip, hedeflere daha hızlı bir şekilde ulaşılabileceği için teşvik edilmelidir. İş yükü paylaşıldıkça rahatlayan bireyler ekip üyelerinden daha iyi performans göstermeye motive olurlar.

“Deneyimden fazlası” için tıklayınız!

Bazı Takım Çalışması Referanslarımız burada.

Takım Çalışması Aktiviteleri burada.

PARKUR Outdoor Aktivite Merkezi burada.

Team Blogumuzdan sizin için seçtiğimiz diğer makaleler:

Kategoriler: Blog