Takım Rollerinde Belbin Metodolojisi: Bazı takımların neden sorunsuz bir şekilde çalıştığını bazılarının ise neden kendi içlerindeki çatışmadan dolayı yüksek potansiyele sahip kişilere sahip olsa da bir türlü istenilen başarıyı elde edemediğini deneyimlediniz mi ? İşler istenildiği gibi gitmediği takdirde bu durumun gerçekleştirilmesi gereken proje ve bu iş ile uğraşan kişiler üzerinde şüphesiz büyük etkisi vardır.

“En önemli şey kendinizi tanımaktır, sonrası zaten açık ve nettir”
Meredith Belbin

Takım Rollerinde Belbin Metodolojisi Tarihçesi

1970’li yıllarda Dr. Meredith Belbin ve araştırma ekibi Henley Management College’de oluşturulan yönetim takımlarını gözlemleyerek bu takımlar arasındaki farklılıkların nerden ve nasıl kaynaklandığını bulmaya çalıştılar. Buradaki amaç takım içerisindeki dinamikleri kontrol ederek oluşabilecek problemleri önceden farkına varıp bunları önlemeye çalışmaktı.

9 seneye yayılan bir süre içerisinde uluslararası bir çerçevede farklı yönetim takımları gözlemlendi. Her katılımcı bir dizi psikometrik testlerden geçtikten sonra kişilik ve davranışın takımlar üzerindeki etkileri doğru bir şekilde ölçümlendi. Bu çalışmalar esnasında kişilerin ana karakter özellikleri, zihinsel çalışma tarzları ve davranışsal özellikleri değerlendirildi.

Araştırma ilerledikçe takım içindeki başarı ve başarısızlık arasındaki farkın yüksek bir zekaya veya deneyime sahip olmaktan değil, daha ziyade ortaya koyduğumuz davranışlar üzerine kurulu olduğu anlaşıldı. Araştırma ekibi birbirinden farklı davranış kümelerini inceleyerek bunların takıma olan farklı katkılarından yola çıkarak “Takım Rollerini” oluşturdu.

Dr. Meredith Belbin takım rollerini şu şekilde açıklar;
Takım içerisindeki davranışsal tutumlarımızı, takıma sağladığımız katkıyı ve diğerleriyle ilişki kurma eğilimimizi tanımlar.

Farklı kişiler farklı Takım Rollerini değişen ölçülerde sergilerler.

Takım rollerine göz atacak olursak;

Belbin Takım Rolleri
  • Hareket odaklı roller – İtici Güç, Uygulamacı, ve Mükemmeliyetçi
  • İnsan odaklı roller – Orkestra Şefi, Takım Oyuncusu ve Girişken
  • Düşünce odaklı roller – Mucit, Analist ve Uzman
Her takım rolünün belirleyici güçlü yönleri ve muhtemel gelişim alanları ve herbirinin takıma önemli bir katkısı vardır.

Mevcut işiniz sizde bulunmayan bir takım rolüne sahip olmanızı gerektiriyorsa önerimiz sizin takıma olan katkınızı/ takım rolünüzü tamamlayan kişilerle birlikte çalışmanızdır. Kişilerin birden fazla tercih ettiği takım rolü olduğu için 4 kişilik bir takım kolaylıkla Belbin takım Rollerindeki tüm 9 rolü temsil edebilir.

Özünde baktığımızda Belbin’in amacı kişisel farklılıkları en doğru şekilde değerlendirmektir. Hepimizin takıma sağlayacağı katkı kendine özgü ve değerlidir. Önemli olan bunu ortaya çıkararak potansiyelimizden en etkin şekilde yararlanabilmektir.

Takım Rollerinde Belbin Metodolojisi hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz: https://www.belbin.com/

Team Blogumuzdan sizin için seçtiğimiz diğer makaleler: