Neden Away-Day ihtiyacınız olur ki? Durmaksızın çalan telefonlar, bölünen toplantılar ve gelen kutusunda üstüste biriken emailler, hem performansınızı düşürür, hem de vaktinizden çalar. Sonuç: aceleye getirilmiş kararlar, gerçekçi olmayan beklentiler, enerji ve motivasyon kaybı!

İyi planlanmış bir away-day etkinliğinin size sağlayacağı avantajlar ise:

– Motivasyonu yüksek ekipler
– Ortak hedeflerin daha net algılanması
– Gelecek döneme yönelik bilgi güncellemesi
– Daha verimli performans için yeni fikirler üretilmesi
– Görev ve sorumlulukların daha iyi tanımlanması
– Ekip üyelerinin davranış ve kişisel farklılıklarının benimsenmesi, takdir edilmesi
– Ekip üyelerinin birbirine karşı güven duygusunun artması
– Sonu olmayan, dosyalanıp bir kenara kaldırılan flipchart notları yerine kısa ve öz ifadelerin kullanılması
– Düşünmek ve yeni fikirler geliştirebilmek için ofis ortamından uzaklaşmak
– Aidiyet duygusu ve takım ruhunun harekete geçirilmesi

Böyle bir günün işten uzak ve daha verimli gerçekleştirilebilmesi için, planlama ve lojistiğin, takımın dışında bir kişi tarafından gerçekleştirilmesini tavsiye ediyoruz.

Ajans kullanmak bu noktada size yeni bir perspektif kazandıracak, enerji ve motivasyonunuzu yükseltecek taze fikirler sağlayacaktır.

Team Blogumuzdan sizin için seçtiğimiz diğer makaleler:

  • Bazı Referanslarımız burada.
  • Team Building Aktiviteleri burada.
  • PARKUR Outdoor Aktivite Merkezi burada.